Artiklar i kunskapasbas

Stöder ni gzip? Våra servrar stöder mod_gzip, mod_deflate som standard. För att använda GZIP, anropa funktionen ob_start("ob_gzhandler"); i början av ditt skript. Kom även ihåg att anropa funktionen ob_flush(); i slutet. Du kan alltid testa om det fungerar via: http://www.whatsmyip.org/http_compression/ http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/phpgzip/

TILLBAKA
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress