Är cURL installerat på servern?

Curl och CurlSSL är installerat som standard på våra servrar.

Gör någon glad idag!