Är fopen möjliggjord?

Funktionen fopen() är möjliggjord och fungerar utan restriktioner på våra servrar. Funktionen allow_url_fopen är möjliggjord också.

Gör någon glad idag!