Är PHP SOAP aktiverad? Kan man aktivera den?

PHP SOAP-funktionen stöds fullt ut på våra servrar.

Gör någon glad idag!