Är symlink funktionen på?

Symlink funktionen är inte på på grund av säkerhets skäl och kunde inte sättas på här.

Gör någon glad idag!