ag får felmeddelandet 'Källfilen kunde inte läsas' i phpadmin

Använd vänligen inte gzip komprimering och exportera MySQL data som icke komprimerade filer. Det ska funka fint.

Gör någon glad idag!