Can I have multiple cPanel logins? Kan jag ha flera inloggningar till kontrollpanelen?

Tyvärr så kan man för tillfället inte ska mer än en inloggning för samma kontrollpanel.

Gör någon glad idag!