Feltolkningsproblem: syntax error, unexpected T_PRIVATE

Om felmeddelanden som innehåller 'unexpected T_PRIVATE' eller liknande fel i ditt skript, se till att ditt skript inte innehåller "reserverade" variabler. Till exempel $private är en "reserverad" variabel i PHP5, så döp om $private till något annat och allt kommer att fungera som det ska. För att lära dig mer om detta, kolla på: http://www.google.com/search?q=unexpected+T_PRIVATE

Gör någon glad idag!