Global servertid

Tidskonfigurationen för den globala servern kan inte ändras, men du kan använda PHP-funktionen date_default_timezone_set för att ställa in tiden för din egen tidszon på din hemsida.

Gör någon glad idag!