Hjälp, mitt Perl/CGI skript visar felmeddelande 500.

Det finns flera olika möjligheter. I de flesta fallen så är det på grund av inkorrekt .htaccess fil konfiguration. Detta orsakas dock oftast av ett problem inom skriptet, många gånger orsakas det av inkorrekt filtillstånd antingen på skriptet eller på en annan fil eller katalog. Du bör också se till att skript vägarna är rätt inställda. Du bör även verifiera att skriptet laddades upp i rätt läge (ASII eller Binärt - kolla readme filen för skripten för att se specifika instruktioner. Vanligtvis är det ASCII) Ett annat problem kan vara tillstånd för filen eller katalogen. Dina skript tillstånd bör vara 755, eller rwxr-xr-x. Hur fixar jag '500 internt server fel' 1. Störningar med .htaccess fil. Om du har implementerat .htaccess på din sida , så kan det uppstå störningar inom på sidan du laddar in i din webläsare. Dubbelkolla .htaccess konfigurationerna för att säkerhetsställa att det inte innehåller några fel. För att kolla om det är en fel konfigurerad .htaccess av problemet, ta bort eller döp om .htaccess filen. 2. PHP Kodning Timing out Om ditt PHP skript gör externa nätverks kopplingar, så kan det hända att tiden för kopplingen går ut. Om för många kopplingar görs och tiden går ut för dem så kommer detta orsaka ett internt server fel. För att förhindra detta från att hända så föreslår vi att dina relevanta php skript kodas med tids regler, timeout rules. 3. Sök på Google på ditt skript namn + internt server fel. Tillexempel om du får fel på en wordpress blogg. Googla: Fixa Wordpress internt server fel.

Gör någon glad idag!