Hur blockerar jag en IP-användande .htaccess-fil?

Du kan blockera åtkomsten till din hemsida från specifika IP- addresser genom att använda en .htaccess-fil. Du behöver skapa denna fil i mappen public_html och lägga till dessa rader: order allow,deny deny from 127.0.0.1 allow from all Dessa rader kommer att blockera åtkomst från alla användare med 127.0.01 som IP-address. Du kan ladda hem en lista över olika länders IP-siffor via följande länk: https://www.countryipblocks.net/country_selection.php

Gör någon glad idag!