hur kan jag återställa MySQL lösenordet?

Om du inte kommer ihåg MySQL lösenordet, så behöver du återställa det (MySQL lösenord kan inte återställas via kontrollpanelen p.g.a säkerhets skäl) Klicka på en MySQL sektion, välj din MySQL användare och ge den ett nytt lösenord.

Gör någon glad idag!