Hur redigerar/ändrar/adderar jag CNAME eller någon annan DNS records?

Du kan ändra CNAME eller vilken annan DNS som helst med hjälp av verktyget "DNS Zone Editor".

Gör någon glad idag!