Hur skapar jag en fullständig backup på min dator?

Här är stegen för att skapa en fullständig backup: 1. Gå in i kontrollpanelen. 2. Välj "Backup verktyg" sektionen. 3. Välj Backup. 4. Välj Fullständig Backup 5. Klicka "Skapa Backup" 6. Koppla upp via en FTP klient eller kontrollpanelens "Fil hanterare" och ladda ner backupen från hem katalogen (den ligger i .tar gz förläggningar)

Gör någon glad idag!