Hur skapar jag en .htaccess-fil?

Så här skapar du en lämplig textfil för.htaccess: 1. Öppna en texteditor på din dator. Vi rekommenderar att du använder Notepad (Windows), SimpleText (Macintosh) eller Emacs (Linux/UNIX). 2. Spara filen (på ett ställe där du lätt hittar den) som .htacess (inkluderat den första punkten). 3. Se nu till att din texteditor inte lade till suffixet .txt till filnamnet. (I Windows kan du göra det genom att högerklicka på ikonen för textfilen och gå till Properties). Om filnamnet har ändelsen .txt, (dvs. '.htaccess.txt'), radera det genom att döpa om filen. 4.Innan du lägger till koden i din nya fil, se till att Word Wrap är avstängt. (I Notepad, välj Format...från övre navigeringen och se till att Word Wrap ej är icheckat). Detta är viktigt eftersom de flesta .htaccess-kommandon behöver ligga på endast en rad. 5. Du kan nu ange din kod i filen. 6. Ladda upp .htaccess-filen på din webbplats i ASCII-läge. .htaccess-filen kommer påverka mappen den laddas upp i och alla dess undermappar.

Gör någon glad idag!