Jag får 'tillgång nekad' när jag importerar databaser via phpmyadmin?

Om tillgång nekad meddelande visas när du försöker importera MySQL backup filer via phpmyadmin, så är det troligtvis så att din MySQL fråga (queary) innehåller förbjudna (invalid) queries. Vänligen öppna din MySQL fil och se till att det inte finns några queries i stil med 'use database' eller liknande. Se också till att MySQL filen inte innehåller någon MySQL databas namn/användarnamn/lösenord (om filen importeras från en annan användare, är det troligtvis så att namn eller användarnamn/lösen kommer vara annorlunda här) Din MySQL fil bör innehålla typiska quearies så som CREATE TABLE eller INSERT för att den ska fungera korrekt.

Gör någon glad idag!