Jag ser ingen .htaccess fil

Om du inte ser .htaccess filen så finns det två möjliga problem. 1. Den här filen är inte skapad eller uppladdad till din public_html katalog ännu. Vänligen skapa den och ladda upp den först. 2. Du kan ha konfigurerat din kontrollpanels Fil hanterare eller FTP klient att inte visa gömda (dot) filer. Vänligen konfigurera din FTP klient att visa dessa filer.

Gör någon glad idag!