Jag vill peka min my domain.com MX post till en IP address.

Du kan modifiera din DNS zon och MX post genom att använda "DNS zon editor" verktyget i din kontrollpanel.

Gör någon glad idag!