Kan jag blockera email som jag inte vill kännas av?

Servern har redan avancerade verktyg installerade för att blockera spam.

Gör någon glad idag!