Kan jag höja min CPU användning genom att betala mer?

Tyvärr så det finns inget sätt att öka serverns resurs användning här. Alla våra servrar har gränser som är satta till högsta godtagbara värden, och vi kan inte höja dessa värden mer. Observera även att alla hosting planer/konton använder samma mängd resurser, så att ändra kontotyp kommer inte att ha någon effekt

Gör någon glad idag!