Kan ni ändra min domän?

It is not possible to simply change the domain name, but it can be done manually. In order to do this, you will need to proceed with these steps: 1. Create a backup of your current cPanel account content, and download it to your computer. 2. Create a new account from your members area for the desired new domain name. 3. Restore the backup contents from your computer to the newly created account. 4. Delete your old account for old domain by using "Delete account" section. Det är inte möjligt att helt enkelt ändra domän namn, men det kan göras manuellt, för att göra detta så kommer du behöva följa dessa steg. 1. Skapa en backup av innehållet i din kontrollpanel, ladda ner backupen tull din dator. 2. Skapa ett nytt konto från ditt medlems område för den nya domänen. 3. Återställ backupen från din dator till det nya kontot. 4. Ta bort det gammla kontot under "delete account" sektionen.

Gör någon glad idag!