PHP funktionen chmod() fungerar inte på servern.

För att ändra tillstånds läget (chmod) på filen måste du äga den filen först. Alla skript på servern körs som "ingen" användare, så när du kör chmod() så får du ett fel som säger att chmod() funktionen inte är tillåten. För att åtgärda detta problem försök chmod filer / mappar som din PHP-skript har tillgång till 777 behörigheter från FTP-klient. Om detta inte hjälper, vänligen kör "Fixa fil ägandeskap" verktyget i din kontrollpanel. Efter det så kommer ägandeskapet för filen fixas. Du kommer behöva chmod de här filerna / mapparna till 777 med en gång. Annars kommer du få problem igen.

Gör någon glad idag!