Stöder ni gzip?

Våra servrar stöder mod_gzip, mod_deflate som standard. För att använda GZIP, anropa funktionen ob_start("ob_gzhandler"); i början av ditt skript. Kom även ihåg att anropa funktionen ob_flush(); i slutet. Du kan alltid testa om det fungerar via: http://www.whatsmyip.org/http_compression/ http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/phpgzip/

Gör någon glad idag!