Stöder ni SQLite expansioner?

Ja, SSQLite expansioner stöds fullt ut.

Gör någon glad idag!