Stöds curl med https (Curl SSL)?

Curl SSL stöds fullt ut här. För att kunna använda curl med https, läs denna guide för idéer om hur du kan hantera https åtkomst med curl biblioteket: http://unitstep.net/blog/2009/05/05/using-curl-in-php-to-access-https-ssltls-protected-sites/

Gör någon glad idag!