Vad har ni för MySQL timeout?

Our servers have MySQL timeout limit set to 20 seconds by default. This limit is set by server administrator and could not be changed. Våra servrars MySQL timeout gräns är satt till 20 sekunder som standard. Den här gränsen sätts av administratörer och kan inte ändras.

Gör någon glad idag!