Vad har PHP för minnes gräns?

Gränsen för PHP minne är satt till 128MB per default. Den kan inte höjas mer.

Gör någon glad idag!