Vaför inloggning på ytterliggare ftp konton misslyckas?

Om du har skapat ytterligare ett FTP konto och upplever inloggnings problem, dubbel kolla ditt användarnamn. Till exempel, om ditt användarnamn är u334914894 och du skapade ett nytt FTP konto, alex, så kommer itt användarnamn inte vara alex utan u334914894.

Gör någon glad idag!