Policy för återställning av utgångna domän

Läs den här överenskommelsen noggrant, då den innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter.